Info aanvraag
Snel en volledig vrijblijvend

Zijn er juridische aspecten bij een (ver)nieuwbouw?

De nieuwbouw of verbouwing van een onroerend goed betekent vaak de realisatie van een gezamenlijke droom. Voor een ‘happy end’ is het belangrijk om voorafgaand aan de start van de werken even stil te staan bij een aantal juridische aspecten. Ralus voorziet juridisch eerstelijns advies om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Een eenvoudige ingreep kan zekerheid, comfort en bescherming bieden.

Indien u voor Ralus kiest om samen uw droom te realiseren, bieden wij u een gratis gesprek aan met een gespecialiseerde jurist om uw persoonlijke situatie en specifieke vragen samen te overlopen.

Hieronder enkele voorbeelden van thema’s waar men best vooraf even bij stilstaat:

Wat als de bouwgrond of de woning eigendom is van één van beide partners?

Els en Hans zijn gehuwd zonder huwelijkscontract en wensen nu te bouwen op een grond die Hans destijds van zijn ouders gekregen heeft. Dit zal deels met een gezamenlijke lening gebeuren en deels met gespaarde gemeenschappelijke gelden. Als Els en Hans geen voorzieningen treffen, zal de woning enkel aan Hans toebehoren en dat is niet de bedoeling. Hoe kunnen Els en Hans hun situatie best regelen?

Peter en An denken op termijn aan gezinsuitbreiding en willen hun woning verbouwen. Ze vragen zich af hoe ze de zaken best kunnen regelen want Peter heeft de woning destijds alleen gekocht. Maakt het een verschil indien ze zouden huwen, wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen? Welke zijn de gevolgen van deze verschillende samenlevingsvormen in geval van echtscheiding of overlijden?

Hoe kunnen partners elkaar beter beschermen?

Een jong ongehuwd koppel zonder kinderen wenst hun woning uit te breiden. Ze vragen zich af hoe ze elkaar kunnen beschermen want als één van beide komt te overlijden, zal de helft van de woning naar de ouders en de broers en zussen van de eerststervende gaan. De erfgenamen kunnen dan vragen om ‘uit onverdeeldheid te treden’ en eisen dat de woning verkocht wordt.

Bijzondere aandacht voor nieuw samengestelde gezinnen.

U kan best geïnformeerd zijn over de gevolgen indien één van beide partners komt te overlijden. Wenst u elkaar veilig te stellen om in de woning te blijven, wenst u een evenwicht te bewaren tussen de rechten van uw kinderen en het veiligstellen van uw partner? Ook hier zal de samenlevingsvorm (huwen, wettelijk of feitelijk samenwonen) en het bestaan van een bijhorend contract (huwelijks- of samenwoningscontract) een belangrijke rol spelen.

Fiscale optimalisatie via een aanpassing van de aankoopakte en van uw huwelijkscontract.

Wat zijn de gevolgen als één van beiden komt te overlijden en hoe vermijdt u successierechten? Sedert 2007 bestaat in het Vlaams Gewest de mogelijkheid om tussen echtgenoten en (wettelijk en feitelijk) samenwonenden een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning te verkrijgen doch hiervoor dient u op voorhand de nodige maatregelen te treffen.

Uw ouders geven u een duwtje in de rug, hoe kan dit best geregeld worden?

Uw hebt samen met uw partner een huis gekocht en er zijn nog heel wat renovatiewerken. U mag rekenen op de financiële steun van uw ouders doch hiervoor is het belangrijk dat u de gepaste formule kiest. Hieronder enkele voorbeelden waarvoor telkens de juiste procedure dient gevolgd:

  1. De bankgift: een eenvoudige bewijsovereenkomst wordt getekend door uw ouders en uzelf en aangetekend verzonden. De gelijkheid naar broers/zussen toe (die een dergelijk bedrag nog niet hebben ontvangen) wordt behouden door te vermelden dat de bankgift als voorschot op erfenis geldt.  
  2. De betaling van de factuur als gift: een gelijkaardig document als hiervoor vermeld wordt opgesteld. Zo is er geen misverstand dat u de factuurbetaling door uw ouders als een gift aan uzelf mag beschouwd en kan ook de hier de gelijkheid met broers/zussen gerespecteerd worden.
  3. Lenen en eventueel later kwijtschelden: u kan dit regelen met een onderhandse leningsovereenkomst met vermelding van de terugbetalingsmodaliteiten en eventuele rente. Bij de latere kwijtschelding zal er ook een bewijs van onrechtstreekse schenking (zoals hierboven vermeld) worden opgesteld.