Info aanvraag
Snel en volledig vrijblijvend

Vanaf 1 december kan je de Vlaamse Renovatiepremie aanvragen

Goed nieuws voor wie wil verbouwen: de renovatiepremie is weer terug! Aangezien renovaties vaak een aanzienlijke kostprijs hebben, is een premie meer dan welkom. De premie heeft al eerder bestaan, maar werd in december 2014 afgeschaft en vervangen door een belastingvermindering. Vanaf nu wordt de renovatiepremie weer nieuw leven ingeblazen, maar wel met enkele wijzigingen.

Welke werken komen in aanmerking?

Er zijn vier verschillende categorieën van werken waarvoor je de premie kan aanvragen:
1. werken aan structurele elementen van de woning
2. werken aan het dak
3. buitenschrijnwerk
4. werken aan de technische installaties

Wie komt in aanmerking? 
Zowel als eigenaar-bewoner dan als eigenaar-verhuurder van de gerenoveerde woning kan je de premie aanvragen. Een voorwaarde als bewoner is wel dat je geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt of gehad hebt tot drie jaar vóór de aanvraagdatum. Er bestaan hierop enkele uitzonderingen.
Als verhuurder ben je verplicht om de woning op de datum van aanvraag te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor een periode van minstens 9 jaar.

Er zijn een aantal factoren die bepalen of je recht heb op de premie, nl. je inkomen (hierin houdt men rekening met het aantal personen ten laste), de te renoveren woning moet minstens 25 jaar oud zijn, of u nog andere eigendommen bezit, en de facturen en de werken die je wil uitvoeren.

Hoeveel bedraagt de premie?
Het bedrag wordt verrekend per categorie van werken en bedraagt 20% van de factuurbedragen. Indien je jaarinkomen echter lager is dan € 29.030 of als je je woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, kan je premie oplopen tot 30% van de factuurbedragen. Het minimumbedrag voor een factuur per categorie is € 2500 en je facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar. Het maximumbedrag van € 10.000 blijft behouden voor iedereen.

Hoe aanvragen? 
De premie kan je aanvragen na de uitvoering en de facturatie van de werken. Het verschil met vroeger is dat je nu twee aanvragen moet sturen. De tweede aanvraag kan je ten vroegste doen een jaar na de eerste aanvraag en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag. Die termijnen zijn erg belangrijk dus het opstellen van een renovatieplanning kan een goed idee zijn.

Wat als je reeds gestart bent met de renovatiewerken?
Wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst heeft afgesloten met een aannemer (lees: een offerte ondertekend) of bestellingen heeft geplaatst voor materialen werd een overgangsmaatregel voorzien. Je kan dan nog een renovatiepremie aanvragen tot 1 februari 2016 onder de voorwaarden van de oude renovatiepremie.

Voor meer informatie kan je terecht op www.wonenvlaanderen.be. Op deze site vind je eveneens het aanvraagformulier.