Info aanvraag
Snel en volledig vrijblijvend

Slechts één op de vier Vlamingen kent de totaalrenovatiebonus

In 2017 is 75% van de woningen in Vlaanderen ouder dan 35 jaar. Hiervan is een groot deel niet klaar voor de energie-eisen van morgen. Enkel de heel recente woningen voldoen aan de normen.

Vlaanderen heeft een aantal renovatiedoelen vooropgesteld, doch indien ze deze wil bereiken, zal er een tandje moeten bijgestoken worden. Er zijn voldoende initiatieven, maar jammer genoeg is er nog steeds een grote onwetendheid onder de bevolking.

Loopt de communicatie mank?

Diverse onderzoeken tonen aan dat de particulier onvoldoende geïnformeerd is, hoewel de Vlaamse overheid hiervoor de nodige inspanningen doet. Zo zou de Vlaamse totaalrenovatiebonus, die vorig jaar werd voorgesteld, slechts bij 26% gekend zijn.

Daarentegen blijkt uit dezelfde onderzoeken dat 1 op 2 wel positief was van zodra ze hierover uitleg kregen. Meer nog, ze gaven aan er zelf ook gebruik van te willen maken. M.a.w. er zijn bijkomende inspanningen nodig om deze steunmaatregelen aan het grote publiek kenbaar te maken.

Hoe zit het nu met de fameuze “betonstop”?

Niet alleen zijn Vlamingen onvoldoende geïnformeerd, er heerst ook een onrust over de toekomst. De eisen op energievlak worden alsmaar strenger waardoor de vrees ontstaat omtrent de betaalbaarheid van woningen. In combinatie met de recente berichten over de ‘betonstop’, is dit niet onbegrijpelijk.

75% van de ondervraagde populatie is van mening dat woningen en bouwgronden verder in prijs zullen stijgen, zeker indien de rentevoeten opnieuw zouden aantrekken. Daarom zet 25% nu extra vaart achter zijn bouw- of renovatieplannen om hierop te anticiperen.

Hoe zit het met de jongeren?

Ook zij blijven de ambitie koesteren om een eigen woning te bezitten, bij 60% liefst buiten de stad. Nochtans is de bedoeling van de betonstop dat iedereen dichter bij elkaar zou gaan wonen in stedelijke gebieden. Des te opvallender blijkt uit de rondvraag dat vooral de jongeren de landelijke omgeving willen opzoeken. Bovendien maken zij zich minder zorgen dan de oudere generaties.

Conclusie?

We zijn nog niet van plan om onze bouwdromen aan te passen, ondanks het besef dat dit ooit onvermijdelijk zal zijn. Om klaar te zijn voor de toekomst ligt er een belangrijke taak bij de overheid om alternatieve woonvormen te stimuleren. We denken hierbij vooral aan meergezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, op maat van de samenstelling van het gezin. Dit zal zowel de toekomstige (ver)bouwer als de markt ten goede komen.