Info aanvraag
Snel en volledig vrijblijvend

Een kangoeroewoning bouwen

Omdat het steeds moeilijker wordt om betaalbare bouwgrond te vinden en we allemaal langer leven, is er vanuit Australië een creatieve oplossing overgewaaid. De naam: Kangoeroewonen of ook wel Zorgwonen genoemd. Concreet gaat het over een bouwformule waarbij 2 gezinnen op 1 stuk grond wonen.

De formule

Het principe van kangoeroewonen is zeer eenvoudig, nl. het bouwen van een wooneenheid die bestaat uit 2 onafhankelijke woningen en wordt bewoond door meestal een jonger echtpaar en een ouder echtpaar, waarbij beide gezinnen die er wonen dit als een win-win situatie ervaren. Ze genieten immers allen van de voordelen van elkaars nabijheid en steun zonder elkaar te overrompelen. Ze behouden beide hun privacy en kunnen toch gerust zijn dat er altijd iemand in de buurt is.
Door een kangoeroewoning te bouwen worden veel jonge gezinnen niet langer geremd door de hoge grond- en bouwprijzen, en krijgen ze toch de mogelijkheid om een eigen onroerend goed te verwerven. In vele landen zoals bv. Nederland en de Scandinavische landen is de formule al goed ingeburgerd en in België kent het een steile opganggang.
Op het concept van kangoeroewonen staat geen leeftijd. Heel vaak gaat het om een combinatie tussen een jongere en oudere generatie, maar dit wil niet zeggen dat kangoeroewonen niet mogelijk is tussen twee partijen van dezelfde generatie. Ook een familiale band is niet nodig bij kangoeroewonen, maar het komt bij ons wel het meest voor. Vaak gaat het over 2 partijen die een langdurig engagement willen aangaan voor de alledaagse hulpverlening en het zorgen voor elkaar. Hoe dit concreet ingevuld wordt, bepaal je zelf.

Voordelen en aandachtspunten

Kangoeroewonen biedt tal van voordelen voor beide partijen. Als voorbeeld nemen we de meest voorkomende situatie, nl. een kangoeroewoning waarin een oudere en jongere generatie gaat samenwonen.

Een aantal voordelen:

 • Beide partijen kunnen een stuk goedkoper bouwen of verbouwen. De bouwgrond of het huis kan immers gezamenlijk aangekocht worden en diverse vaste kosten worden gespreid over de 2 wooneenheden. Dankzij de financiële ademruimte die ontstaat, is er de mogelijkheid om andere zaken te doen waardoor ook de levenskwaliteit stijgt.
 • Voor sommige verbouwingswerken geldt een lager BTW-tarief (6 % i.p.v. 21 %).
 • Doorgaans kan je goedkoper wonen als je samenwoont, want de kosten worden gedeeld.
 • Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen.
 • Als oudere wil je graag kleiner wonen en toch in je eigen woning blijven. Het delen van de woning zorgt ervoor dat je een kleinere woonruimte kan betrekken en de algemene taken zoals (tuin)onderhoud en huishoudelijke taken kan delen.
 • Het jongere gezin kan helpen en inspringen daar waar nodig is, bv. door boodschappen te doen, de zwaardere (huishoudelijke) klussen voor hun rekening te nemen, …
 • Het is een effectieve oplossing tegen vereenzaming. Door samen te wonen verhoogt het sociaal contact.
 • Het zorgt voor een groter veiligheidsgevoel want er is altijd iemand in de buurt waarop je kan vertrouwen.
 • Hulp voor het jongere gezin: de oudere generatie kan zorgen voor de opvang van de (klein)kinderen. Kleine kinderen hebben zo een oppas, oudere kinderen komen nooit alleen thuis.
 • De veiligheid is meer gegarandeerd omdat er vaker iemand in de woning aanwezig is.
 • De oudere generatie kan deels zorg dragen voor een huisdier (waardoor hij of zij ook weer iets nuttig omhanden heeft).
 • De thuisblijvers kunnen kleine huishoudelijke klussen voor hun rekening nemen. Dat helpt het jongere gezin een hele stap vooruit.

Aandachtspunten:

Over enkele punten maak je op voorhand best goede afspraken:

 • Bij het samenwonen kan er een gebrek aan privacy ontstaan. Omdat de bewoners vaak met elkaar in contact komen is wederzijds respect nodig.
 • Ook voor het verlenen van onderlinge hulp moeten er goede afspraken gemaakt worden. Het beoogde doel van deze woonvorm is immers vaak het helpen van elkaar.
 • Afspraken, verwachtingen, het financiële aspect en de eigendom moeten op voorhand goed vastgelegd worden. Zo is er duidelijkheid voor beide partijen.